Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

DECYZJA GN.6820.23.2019.KM w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości w obr. 0006 Nagoszyn i 0003 Góra Motyczna w gm. Żyraków

DECYZJA GN.6820.23.2019.KM w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości w obr. 0006 Nagoszyn i 0003 Góra Motyczna w gm. Żyraków

Ogłoszenia

DECYZJA GN.6820.23.2019.KM w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości w obr. 0006 Nagoszyn, gmina Żyraków, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1325/2 o pow. 0,33 ha oraz nieruchomości położonych w obr. 0003 Góra Motyczna, gm. Żyraków, onaczone w ew. gruntów i budynków jako działki nr: 60 o pow. 0,13 ha...

 

Fot. pixabay