Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6820.1.2020.KM dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości w Żyrakowie

OBWIESZCZENIE GN.6820.1.2020.KM dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości w Żyrakowie

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6820.1.2020.KM dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obr. 0013 Żyraków w gminie Żyraków o numerch: 421/1, 1470/2, 1376/9, 596/6, 1333, 706/5, 607/2 oraz 607/1. 

 

Fot. pixabay