Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6821.67.2019.AJ o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. nieruchomości w Borowej, gm. Czarna o nr ewid. 150

OBWIESZCZENIE GN.6821.67.2019.AJ o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. nieruchomości w Borowej, gm. Czarna o nr ewid. 150

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.67.2019.AJ o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Borowej, gm. Czarna, mającej nieuregulowany stan prawny, stanowiącej działkę nr ewid. 150 o pow. 0,2700 ha... 

 

Fot. pixabay