Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6821.69.2019.AJ o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w Borowej, działka nr 1853/2

OBWIESZCZENIE GN.6821.69.2019.AJ o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w Borowej, działka nr 1853/2

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.69.2019.AJ z dnia 30.12.2019 r. o wydaniu decyzji administracyjnej.

O ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Borowej, gm. Czarna, mającej nieuregulowany stan prawny, stanowiącej działkę nr ewid. 1853/2 o pow. 0,1100 ha...

 

Fot. pixabay