Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6821.80.2019.AJ o wszczęciu postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Róży, działka nr 852/1

OBWIESZCZENIE GN.6821.80.2019.AJ o wszczęciu postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Róży, działka nr 852/1

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.80.2019.AJ z dnia 16.01.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Róży, gm. Czarna, stanowiącej działkę nr ewid. 852/1 o pow. 0,1100 ha...

 

Fot. pixabay

Pobierz załącznik

gn-6821-80-2019-aj.pdf