Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6821.85.2019.AJ o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w Róży, działka nr 1130/3

OBWIESZCZENIE GN.6821.85.2019.AJ o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w Róży, działka nr 1130/3

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.85.2019.AJ z dnia 02.03.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej.

O ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Róży, gm. Czarna, oznaczonej jako działka nr ewid. 1130/3 o pow. 0,0200 ha...

 

Fot. pixabay

Pobierz załącznik

gn-6821-85-2019.pdf