Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i powołaniu biegłego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość w Pilźnie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i powołaniu biegłego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość w Pilźnie

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.683.2.10.2020.AJ z dnia 12.06.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i powołaniu biegłego.

W sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Pilźnie gmina Pilzno, stanowiącą działkę nr ewidencyjny 1713/6 o pow. 0,0578 ha.

 

Fot. pixabay