Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OGŁOSZENIE GN.6821.114.2019.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Pilźnie, działka nr 57

OGŁOSZENIE GN.6821.114.2019.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Pilźnie, działka nr 57

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE GN.6821.114.2019.AJ z dnia 16.01.2020 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego.

W sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Pilźnie, gm. Pilzno, stanowiącej działkę nr ewid. 57 o pow. 0,9329 ha...

 

Fot. pixabay

Pobierz załącznik

gn-6821-114-2019-aj.pdf