Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OGŁOSZENIE GN.6821.12.2020.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości w Stobiernej, działka nr 234/1

OGŁOSZENIE GN.6821.12.2020.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości w Stobiernej, działka nr 234/1

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE GN.6821.12.2020.AJ z dnia 08.07.2020 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego.

W celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Stobiernej, gm. Dębica, oznaczonej jako działka nr ewid. 234/1 o pow. 0,0259 ha...

 

Fot. pixabay