Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OGŁOSZENIE GN.6821.17.2020.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Borowej, działka nr 56

OGŁOSZENIE GN.6821.17.2020.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Borowej, działka nr 56

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE GN.6821.17.2020.AJ z dnia 29.07.2020 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego.

W sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, mającej nieuregulowany stan prawny, położonej w Borowej, gm. Czarna, stanowiącej działkę nr ewid. 56 o pow. 0,3700 ha...

 

Fot. pixabay