Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OGŁOSZENIE GN.6821.18.2020.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Jodłowej, działka nr 1920

OGŁOSZENIE GN.6821.18.2020.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Jodłowej, działka nr 1920

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE GN.6821.18.2020.AJ z dnia 29.07.2020 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego.

W sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Jodłowej, gm. Jodłowa, stanowiącej działkę nr ewid. 1920 o pow. 0,0600 ha...

 

Fot. pixabay