Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OGŁOSZENIE GN.6821.2.2020.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Zagórzu, działka nr 457/2

OGŁOSZENIE GN.6821.2.2020.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Zagórzu, działka nr 457/2

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE GN.6821.2.2020.AJ z dnia 29.01.2020 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego.

W sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Zagórzu, gm. Jodłowa, stanowiącej działkę nr ewid. 457/2 o pow. 0,1200 ha...

 

Fot. pixabay

Pobierz załącznik

gn-6821-2-2020-aj.pdf