Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OGŁOSZENIE GN.6821.85.2019.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Róży, działka nr 1130/3

OGŁOSZENIE GN.6821.85.2019.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Róży, działka nr 1130/3

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE GN.6821.85.2019.AJ z dnia 30.10.2019 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego.

W sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Róży, gm. Czarna, mającej nieuregulowany stan prawny, stanowiącej działkę nr ewid. 1130/3 o pow. 0,0200 ha...

 

Fot. pixabay

Pobierz załącznik

gn-6821-85-2019-aj.pdf