Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OGŁOSZENIE sprzedaż nieruchomości w Pustkowie-Osiedlu

OGŁOSZENIE sprzedaż nieruchomości w Pustkowie-Osiedlu

Ogłoszenia

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony.

Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pustkowie-Osiedlu gm. Dębica, objęta Księgą Wieczystą nr RZ1D/00059359/6, oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 3603/5, 3603/6, 3663/3, 3663/4, 3663/5, 3664/3, 3664/4, 3664/5 stanowiący zwarty kompleks gruntu o łącznej powierzchni 0,5004 ha o kształcie zbliżonym do prostokąta.

 

Fot. pixabay