Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości w Nagoszynie i Górze Motycznej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości w Nagoszynie i Górze Motycznej

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Żyraków.

W sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 0006 Nagoszyn, gmina Żyraków oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 1325/1, 1325/2 oraz położonej w obrębie 0003 Góra Motyczna, gmina Żyraków oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 60, 80, 300, 383, 481, 518, 797, 862, 1081, 1222, 1440, 1443, 1620, 1650, 1701, 1706/2, 1731, 1794, 1816/2, 1816/5, 1818/5, 1175, 1180, 1821, 1370, 1783, 1817/5, 1817/7, 1143.

 

Fot. pixabay