Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Zmiana terminu wnoszenia opłaty przekształceniowej oraz z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020

Zmiana terminu wnoszenia opłaty przekształceniowej oraz z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020

InformacjeOgłoszenia

W związku z wejściem w życie ustaw "tarczy" tj. ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Starosta Dębicki informuje o zmianie terminu wnoszenia opłaty przekształceniowej oraz z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020.

Nastąpiła zmiana terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 z 31 marca 2020 r. na 30 czerwca 2020 r.

Nastąpiła zmiana terminu wnoszenia opłaty przeprzekształceniowej za rok 2020 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu z 31 marca 2020 r. na 30 czerwca 2020 r.

 

Fot. pixabay

Pobierz załącznik

gn-zmiana-terminow.pdf