Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OFERTA Fundacji Fucco – TRYB UPROSZCZONY

OFERTA Fundacji Fucco – TRYB UPROSZCZONY

Organizacje Pozarządowe

Fundacja Fucco z siedzibą w 64-125 Poniec, ul. Drożdżyńskiego 15 w dniu 18 lipca 2022 r. złożyła ofertę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na realizację zadania publicznego pt. Nieodkryty Powiat Dębicki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, drogą elektroniczną na adres e-mail: kultura@powiatdebicki.pl.

ZOBACZ OFERTĘ