Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

-10°C
6 km/h
1020 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
Wyniki konsultacji Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Wyniki konsultacji Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Organizacje Pozarządowe

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021, zwanego dalej „Programem”, zostały przeprowadzone zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwałą Nr XL/331/10 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 5 listopada 2010 roku, w terminie od 30 września do 14 października 2020 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji