Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

0°C
0 km/h
0 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020”

InformacjeOrganizacje PozarządoweInne

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizuje konkurs „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020”. Jego celem jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontariackiej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2019 r. do listopada 2020 r. w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnej.

Kapituła, spośród zgłoszonych kandydatur, wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:
1.  „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020”:
a. uczeń szkoły podstawowej,
b. uczeń szkoły ponadpodstawowej.
2. „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020”:
a. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem ww. osób.

WIĘCEJ INFORMACJI

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY