Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Zapraszamy do udziału w konkursie `Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2021`

Zapraszamy do udziału w konkursie "Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2021"

Organizacje Pozarządowe

Stowarzyszenie "Uwierz w siebie" organizuje konkurs "Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2021". Jego celem jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego. Konkurs jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Powiatu Dębickiego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2020 r. do listopada 2021 r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:
1. „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2021”:
a) uczeń szkoły podstawowej,
b) uczeń szkoły ponadpodstawowej.

2. „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2021”:
a) osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli to 3 grudnia 2021 roku w DK „Śnieżka” odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów. W zależności od sytuacji w kraju organizatorzy zastrzegają sobie inną formę rozstrzygnięcia konkursu, wręczenia dyplomów i nagród.

Formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z Regulaminem konkursu na stronie: www.uwierzwsiebie.pl.

Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) najlepiej skan dokumentów wraz ze zdjęciem kandydata należy przesłać na adres, email: 2lo-debica@ppe.edu.pl z dopiskiem w tytule Konkurs – „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2021”.

Dokumenty można przesłać również pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego). Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311.


POBIERZ REGULAMIN

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Fot. pixabay

Plakat