Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

„Czy to co robisz ma sens”

„Czy to co robisz ma sens”

InformacjeOświata

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy zorganizował dwudniowe zajęcia profilaktyczne dla uczniów pt. „Czy to co robisz ma sens? – projekt przeciwdziałania przyczynom przestępczości wśród młodzieży”. Konferencję przeplataną wykonywanymi na żywo i autorskimi utworami muzycznymi i klipami poprowadził nowosądecki raper Arkadio.

Arkadiusz „Arkadio” Zbozień który ma za sobą setki spotkań z młodzieżą, prezentując historię swojego życia pokazał, jak można zmienić swoje życie — na pełne poczucia spełnienia i szczęścia, poprzez oparcie się na swoich pasjach, talentach i silnych stronach.

W organizację zajęć włączył się Powiat Dębicki, który podczas wydarzenia w Domu Kultury Mors w Dębicy reprezentowali Starosta Piotr Chęciek oraz Wicestarosta Adam Pieniążek.

Projekt którego koordynatorem był Ks. Jarosław Kokoszka z „Ekonomika” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.