Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

„Edukacja z wojskiem” w LO w Pilźnie

„Edukacja z wojskiem” w LO w Pilźnie

Oświata

Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie jako jedyna szkoła ponadpodstawowa w Powiecie Dębickim uczestniczyła w programie edukacyjno-obronnym "Edukacja z wojskiem" przygotowanym i realizowanym we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jego celem było podniesienie świadomości młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas zajęć zrealizowano treści z: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Dębicy przeprowadzili zajęcia w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

W zajęciach uczestniczyły: Wicestarosta Powiatu Dębickiego Ewelina Kuś oraz dyrektor Wydziału Edukacji Anna Wilczyńska.

Tekst i zdjęcia LO w Pilźnie