Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Konkurs na prezentację multimedialną „Zieleń wokół nas”

Konkurs na prezentację multimedialną „Zieleń wokół nas”

InformacjeOświata

Starosta Powiatu Dębickiego ogłasza KONKURS na prezentację multimedialną dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego „Zieleń wokół nas”.

Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna przedstawiająca miejsca w przestrzeni publicznej Powiatu Dębickiego z zaplanowaniem i wizualizacją nowych nasadzeń - drzew, krzewów, kwiatów, traw itp. wraz z podaniem nazw gatunkowych roślin.  Prezentacja powinna zawierać stan obecny oraz projektowany wygląd miejsca po dokonaniu nasadzeń.

Zgłoszenia można składać do 5 grudnia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: info@powiatdebicki.pl lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.

REGULAMIN konkursu „Zieleń wokół nas”

KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu „Zieleń wokół nas”