Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Nowa klasa mundurowa w Pustkowie-Osiedlu rusza już 1 września br.

Nowa klasa mundurowa w Pustkowie-Osiedlu rusza już 1 września br.

OświataInne

Kształcenie ogólne oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego – to oferta edukacyjna nowej klasy mundurowej, która we wrześniu 2021 r. powstanie w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu. Ten Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) będzie jednym z 30 działających w roku szkolnym 2021/2022 w całej Polsce. Zostanie uruchomiony dzięki staraniom Powiatu Dębickiego. 

OPW dedykowany jest młodzieży, która chce kształcić się w liceum ogólnokształcącym, ale jednocześnie swą przyszłość pragnie związać ze służbą w Siłach Zbrojnych RP.  Absolwenci tego kierunku będą korzystać z preferencji przy przyjmowaniu do służby wojskowej zawodowej, w Obronie Terytorialnej, kandydackiej (na wyższych uczelniach wojskowych) oraz w rezerwach osobowych MON.

Nadzór merytoryczny nad klasą będzie sprawować Ministerstwo Obrony Narodowej. Edukacja młodzieży ma przebiegać zgodnie z podstawą programową dla liceów ogólnokształcących oraz programem szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego według wytycznych MON. Szkolenia obejmą zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez instruktorów z jednostki patronackiej - 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.

Uczniowie poznają podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP), przejdą szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych), szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa) oraz szkolenie bojowe (w tym m.in. taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obrona przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe).

Zajęcia praktyczne będą odbywać się zarówno w szkole, jak i na terenie 33 Batalionu  Piechoty Lekkiej w Dębicy. Powiat otrzyma wsparcie finansowe z MON na realizację programu nauczania, ale także skierowane bezpośrednio do uczniów, którzy od 1 września 2021 r. rozpoczną naukę w klasie w Pustkowie-Osiedlu. Środku finansowe przeznaczone zostaną  m. in. na: zakup umundurowania, niezbędnego sprzętu, dowóz do jednostki patronackiej, organizację obozu poligonowego i wiele innych.

FOT. ZSZ w Pustkowie-Osiedlu

NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH