Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Obchody Dnia Ziemi w `Kwiatku`

Obchody Dnia Ziemi w "Kwiatku"

Oświata

Dnia 17 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy odbyły się obchody Dnia Ziemi pod hasłem „Zainwestuj w naszą Planetę”, przygotowane przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli biologii – Barbary Wójcik i Ewy Rajnfus.

Celem przedsięwzięcia było promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię, promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą.

 

CZYTAJ INFORMACJĘ