Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiat z prestiżowym certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” i wyróżnieniem Primus!

Powiat z prestiżowym certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” i wyróżnieniem Primus!

InformacjeOświata

Powiat Dębicki jako jedyny w Województwie Podkarpackim otrzymał prestiżowy certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” w XI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. Dodatkowo zdobył specjalne wyróżnienie Primus za najwyższą liczbę punktów uzyskanych spośród ok. 150 jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, które zgłosiły swój udział w konkursie. 

Ideą programu jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, który jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego,  w tegorocznej edycji zdobyło 40 najlepszych samorządów.

Zdaniem Komisji Ekspertów z wyższych uczelni ( m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki) są to samorządy szczególnie innowacyjne i nowatorskie w dziedzinie edukacji oraz nauki. 

Duży wpływ na sukces odniesiony przez Powiat Dębicki miały działania polegające na inwestowaniu w bazę edukacyjną – zwłaszcza budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych (wartej ok. 30 mln. zł), wyniki zarządzania edukacją powiatową w okresie pandemii i udzielanie przez JST wsparcia w organizacji nauczania zdalnego.

Istotne okazały się także imponujące osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dębicki, przekładające się na wysokie miejsca szkół w rankingach ogólnopolskich, m.in. w rankingu Perspektyw, a także atrakcyjna oferta edukacyjna skierowana do młodzieży.

W gali finałowej, która odbyła się 27 czerwca br. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, nagrody odebrali wspólnie Adam Pieniążek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego oraz Grzegorz Stec, Przewodniczący Komisji Oświaty, Promocji i Kultury Rady Powiatu Dębickiego. 

Część zdjęć udostępniona przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Wicestarosta i szef komisji oświaty z certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” i wyróżnieniem PrimusWicestarosta i szef komisji oświaty z certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” i wyróżnieniem PrimusWicestarosta i szef komisji oświaty z certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” i wyróżnieniem PrimusPowiat z prestiżowym certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” i wyróżnieniem PrimusPowiat z prestiżowym certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” i wyróżnieniem PrimusPowiat z prestiżowym certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” i wyróżnieniem Primus