Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiatowy konkurs ekologiczny „Z niepotrzebnego zrób coś ładnego”

Powiatowy konkurs ekologiczny „Z niepotrzebnego zrób coś ładnego”

Oświata

Starostwo Powiatowe w Dębicy oraz Zespół Szkół w Jodłowej zachęcają do uczestnictwa uczniów szkół podstawowych kl. VII - VIII i ponadpodstawowych z powiatu dębickiego w konkursie ekologicznym „Z niepotrzebnego zrób coś ładnego”.

Celem konkursu jest:
- zwrócenie uwagi młodzieży na problem odpadów, ich segregacji i powtórnego wykorzystania,
- kształtowanie i promowanie postaw przyjaznych wobec środowiska przyrodniczego,
- wykorzystanie umiejętności i zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
- zachęcanie młodzieży do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
- inspirowanie do nieszablonowych rozwiązań i twórczego wykorzystania odpadów.

Prace należy przesłać lub przekazać do sekretariatu Zespołu Szkół w Jodłowej w terminie do 10 marca 2023 r.

ZOBACZ REGULAMIN

 

Fot. pixabay