Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Walczyli o tytuł „Mistrza Ortografii Miasta Dębicy”

Walczyli o tytuł „Mistrza Ortografii Miasta Dębicy”

Oświata

Kilkadziesiąt osób wzięło dziś udział w Miejskim Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii Miasta Dębicy. Swoich sił spróbowali uczniowie podstawówek, szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe – przedstawiciele różnych instytucji. 

Tematem zmagań były ciekawostki z życia mistrza Krzysztofa Pendereckiego. Powiat Dębicki reprezentowali: wicestarosta Adam Pieniążek, Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Wilczyńska oraz Paulina Sroka-Krzemień z Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji.

Wyniki dyktanda zostaną ogłoszone w przyszłym miesiącu. Organizatorzy wydarzenia, które odbyło się w Domu Kultury „Śnieżka”, to: Miasto Dębica, Miejski Zarząd Oświaty oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy.