Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

78. rocznica akcji `Burza` i bitwy na Kałużówce - obchody w Pilźnie i Gołęczynie

78. rocznica akcji "Burza" i bitwy na Kałużówce - obchody w Pilźnie i Gołęczynie

Wydarzenia

Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny odbędzie się 20 sierpnia br. o godz. 16:00 w Kościele OO. Karmelitów w Pilźnie, po mszy nastąpi montaż muzyczno słowny oraz ceremonia złożenia kwiatów przy pominku AK w Gołęczynie.

Bitwa pod Kałużówką – bitwa w okolicy polany Kałużówka, w której oddziały II Zgrupowania AK Obwodu Dębica od 23 do 24 sierpnia 1944 r. stoczyły największą bitwę partyzancką w Polsce południowo-wschodniej. Oddziałami tymi dowodził mjr Adam Lazarowicz, nauczyciel, przed wojną kierownik szkoły w Gumniskach. Do rozpoczęcia akcji „Burza” w szkole w Gumniskach znajdowało się dowództwo AK Obwodu Dębica. Od sierpnia 2004 roku tamtejsza szkoła nosi imię mjr. Adama Lazarowicza.