Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego

Wydarzenia

Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP.

Samorząd terytorialny w Polsce zgodnie z konstytucją wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa. Wcześniej (1990 - 1998) samorząd terytorialny istniał tylko na szczeblu gminy. Samorząd terytorialny funkcjonował również w II RP i w okresie Polski Ludowej do 1950 roku, kiedy to jego miejsce zajął system rad narodowych.