Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Wydarzenia

Sejm RP uchwalił Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej na dzień 12 lipca. Jest to upamiętnienie tragicznych zdarzeń w świętokrzyskiej wsi Michniów.

W 1943 roku Niemcy spacyfikowali jej mieszkańców, co stało się symbolem nazistowskich mordów na polskiej wsi.