Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Salon Ósmoklasisty w Brzostku

Salon Ósmoklasisty w Brzostku

Wydarzenia

Salon Ósmoklasisty w Brzostku.

Wydarzenie odbędzie się 6 marca 2020 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku, godz. 10:00.

Adresatami wydarzenia są uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z powiatu dębickiego.