Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Salon Ósmoklasisty w Grabinach

Salon Ósmoklasisty w Grabinach

Wydarzenia

Salon Ósmoklasisty w Grabinach.

Wydarzenie odbędzie się 2 marca 2020 r. w Wiejskim Centrum Kultury w Grabinach, godz. 9:00.

Adresatami wydarzenia są uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z powiatu dębickiego.