Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii

Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii

Wydarzenia

Został ustanowiony przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii (World Veterinary Association) w 2000 r. aby móc uświadomić jak ważną rolę spełniają Lekarze Weterynarii w społeczeństwie. Obchodzony jest co roku w ostatnią sobotę kwietnia.

Celem tego dnia jest ukazanie jak ważny jest ten zawód, podkreślenie wkładu w troskę o zdrowie zwierząt oraz ludzi, dbanie o utrzymanie dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa w handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego jak i ochrona zdrowia publicznego.

 

Fot. pixabay