rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

Nowy Zarząd Rady Pożytku już wybrany
Nowy Zarząd Rady Pożytku już wybrany

Wczoraj (10 września br.) przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zasiadają w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) w Dębicy, w drodze jawnego głosowania zdecydowali o składzie Zarządu Rady. Przewodniczącym został pan Jakub Cetnarski. Na jego Zastępcę wybrano panią Elżbietę Drąg, natomiast funkcję Sekretarza Rady pełnić będzie pan Bartłomiej Ziaja.   - Cieszę się, że członkowie rady obdarzyli mnie zaufaniem, postaram się jak nalepiej wypełniać nowe obowiązki - mówił Przewodniczący [ ... ]

XI Sesja Rady Powiatu Dębickiego 2019
XI Sesja Rady Powiatu Dębickiego 2019

OBWIESZCZENIE o zwołaniu XI Sesji Rady Powiatu Dębickiego, która odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Rady Powiatu Dębickiego przy ul. Parkowej 28 w Dębicy.      

II Dębickie Senioralia już za nami
II Dębickie Senioralia już za nami

W sobotę (7 września br.) odbyły się II Dębickie Senioralia. Wydarzenie zainaugurowała msza święta w Kościele Ducha Świętego w Dębicy, po której tłum uczestników przemaszerował na płytę dębickiego rynku.   Po uroczystym rozpoczęciu imprezy organizatorzy, jak i zaproszeni goście zabrali głos, a byli to m.in.: Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek, Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk, Poseł na Sejm RP Zdzisław Gawlik, Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego [ ... ]

X Sesja Rady Powiatu Dębickiego 2019
X Sesja Rady Powiatu Dębickiego 2019

OBWIESZCZENIE o zwołaniu X Sesji Rady Powiatu Dębickiego, która odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Rady Powiatu Dębickiego przy ul. Parkowej 28 w Dębicy.

XXIV Konferencja Naukowa w Krynicy pod patronatem Starosty
XXIV Konferencja Naukowa w Krynicy pod patronatem Starosty

W dniach 12-13 września 2019 r. w hotelu „Czarny Potok” w Krynicy-Zdroju odbędzie się XXIV Konferencja Naukowa „Postępy w Ginekologii Onkologicznej”.   Honorowy Patronat nad wydarzeniem obok Ministra Zdrowia objął Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek, natomiast patronat naukowy sprawuje m. in. lek. med. Bogusław Gawlik z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.   Konferencja organizowana jest z myślą o ginekologach, ginekologach onkologicznych, [ ... ]

W „Jagielle” odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2010 połączona z obchodami 120-le...
W „Jagielle” odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2010 połączona z obchodami 120-lecia działalności placówki

Wczoraj (2 września br.) odbyła się Uroczysta Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 połączona z  rozpoczęciem obchodów 120-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Całe wydarzenie rozpoczęło się mszą święta w Kościele pw. Świętej Jadwigi w Dębicy, której przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Jeż. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali do budynku „Jagiełły”, gdzie miała miejsce oficjalna część ceremonii. Główna część uroczystości miała miejsce na [ ... ]

Pozostałe artykuły

 loga ue

 

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)” nr RPPK.05.01.00-18-0026/17. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 15 listopada 2018 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia to 10 787 552,73 zł z czego dofinansowanie wynosi 7 177 878,63 zł - – poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - maj 2019 rok.

Celem ogólnym projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej
w województwie podkarpackim poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej Powiatu Dębickiego. W tym celu na terenie Miasta Dębica i Gminy Dębica przebudowana zostanie droga powiatowa łącząca Miasto Dębica z Węzłem Wschodnim A-4. Łącznik uzupełni braki w sieci drogowej, przełoży się na wzrost płynności ruchu i dostępności do sieci dróg wyższego rzędu oraz poprawę bezpieczeństwa.

Celami szczegółowymi projektu są:

-         poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Dębickiego do regionalnych
i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych,

-         zwiększenie walorów użytkowych dróg lokalnych poprzez redukcję czasu podróży oraz kosztów eksploatacji pojazdów prowadzące do obniżenia kosztów transportu drogowego,

-         wzrost mobilności zawodowej mieszkańców Powiatu Dębickiego,

-         zwiększenie atrakcyjności Powiatu Dębickiego dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, a tym samym tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego tego obszaru,

-         poprawa bezpieczeństwa (redukcja wypadków),

-         poprawa warunków środowiskowych (poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza – mniejsza emisja spalin),

-         umożliwienie aktywizacji gospodarczej,

-         poprawa dostępności istniejących podmiotów gospodarczych na terenie Powiatu Dębickiego,

-         rozwój miejsc pracy w gminie i powiecie,

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Etap 1:

-         budowę skrzyżowania typu rondo (czterowylotowego, jednopasowego) drogi wojewódzkiej 985 i drogi powiatowej 1288R oraz 2509R o parametrach:

 • klasa drogi: G;
 • kategoria ruchu: KR4;
 • nośność: 115kN/oś;

-         budowę chodników i ścieżek rowerowych wraz z przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerów i wyspami azylu na wlotach skrzyżowania;

-         wykonanie ekranów akustycznych;

-         wykonanie oświetlenia ulicznego ronda;

-         przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie;

Etap 2:

-         przebudowę drogi powiatowej nr 1288R na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 985 w miejscowości Pustynia do węzła autostrady A4 Dębica Wschód o parametrach:

 • długość odcinka przebudowy ok 0,94 km
 • klasa drogi: Z;
 • kategoria ruchu: KR3;
 • nośność: 100kN/oś

-         przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie;

-         wykonanie chodnika szerokości 2,0m po stronie północnej z nawierzchnią z kostki betonowej;

-         przebudowę istniejącego chodnika po stronie południowej;

Etap 3:

-         rozbudowę drogi powiatowej nr 1288R na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94
w miejscowości Zawada do węzła autostrady A4 Dębica Wschód o parametrach;

 • długość odcinka rozbudowy drogi ok 1,08 km
 • klasa drogi: G;
 • kategoria ruchu: KR5;
 • nośność: 115kN/oś.

-         budowę chodnika o szerokości 1,5m i ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m;

-         budowę oświetlenia ulicznego na odcinku od początku zakresu od strony DK94 do końca zakresu odcinka przy wiadukcie nad linią kolejową;

-         przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie;

______________________________________________________________________________________________

 

loga ue

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami
nr RPPK.05.01.00-18-0027/17-00.Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 28 grudnia 2017 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia to 17 647 000,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 14 999 949,98 zł - – poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - czerwiec 2019 rok.

Celem ogólnym projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej
w województwie podkarpackim poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej Powiatu Dębickiego. W tym celu na terenie Gminy Żyraków i Gminy Miasta Dębica wybudowany zostanie most przez rzekę Wisłokę wraz z niezbędną infrastrukturą prowadzący ruch w kierunku węzła autostrady A4 Dębica Zachód. Łącznik drogowy pomiędzy miastem Dębica, a węzłem autostrady A4 Dębica Zachód uzupełni braki w sieci drogowej, przełoży się na wzrost płynności ruchu i dostępności do sieci dróg wyższego rzędu oraz poprawę bezpieczeństwa.

Celami szczegółowymi projektu są:

-         poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Dębickiego do regionalnych i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych,

-         zwiększenie walorów użytkowych dróg lokalnych poprzez redukcję czasu podróży oraz kosztów eksploatacji pojazdów prowadzące do obniżenia kosztów transportu drogowego,

-         wzrost mobilności zawodowej mieszkańców Powiatu Dębickiego,

-         zwiększenie atrakcyjności Powiatu Dębickiego dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, a tym samym tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego tego obszaru,

-         poprawa bezpieczeństwa (redukcja wypadków),

-         poprawa warunków środowiskowych (poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza – mniejsza emisja spalin),

-         umożliwienie aktywizacji gospodarczej,

-         poprawa dostępności istniejących podmiotów gospodarczych na terenie Powiatu Dębickiego,

-         rozwój miejsc pracy w gminie i powiecie,

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

-         rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R;

-         budowę nowego mostu przez rzekę Wisłokę w nowej lokalizacji o parametrach:

 • most wieloprzęsłowy, monolityczny i prefabrykowany, przęsło nurtowe w postaci łuku
  z podwieszonym pomostem, przęsła dojazdowe jako belkowo płytowe, posadowienie obiektu pośrednie;
 • rozpiętość teoretyczna przęseł dojazdowychLt= 17,50+2x25,0m+17,5m=85,0m;
 • rozpiętość teoretyczna przęsła nurtowegoLt= 102,15m;
 • długość całkowita obiektuLD = 206,39m;
 • szerokość całkowita obiektuBC = 14,64m
 • klasa obciążenia ‘A’ wg PN-85/S10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia” tj. 50ton oraz obciążenie pojazdem STANAG 150;

-         budowę i rozbudowę dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1290R
w km 0+000,00 - 0+592,7 o parametrach:

 • klasa techniczna drogi: G;
 • szerokość jezdni: 7,0m (na granicach inwestycji dowiązanie szerokości jezdni do stanu istniejącego);
 • kategoria ruchu: KR4;
 • przekrój uliczny: na obiekcie i dojazdach;
 • przekrój pół uliczny na dojeździe;

-         przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi w tym rozbiórkę istniejącego ronda po południowej stronie rzeki Wisłoka w mieście Dębica i budowę ronda
w nowej lokalizacji;

-         rozbiórkę dojazdów do istniejącego mostu;

-         wykonanie chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej o parametrach:

 • szerokość chodnika: 2,00m
 • szerokość ścieżki rowerowej: 2,0-2,20m

przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie.

 

______________________________________________________________________________________________

UE-loga

 

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A-4 – Straszęcin Dębica” nr RPPK.05.01.00-18-0011/16.Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 17 października 2017 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia to 17 647 058,82 zł z czego dofinansowanie wynosi 14 790 899,96 zł - – poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - październik 2018 rok.

Celem ogólnym projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej
w województwie podkarpackim poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej Powiatu Dębickiego. W tym celu na terenie Gminy Żyraków wybudowany zostanie łącznik do Węzła Zachodniego A4 Dębica – Zachód. Łącznik uzupełni braki w sieci drogowej, przełoży się na wzrost płynności ruchu i dostępności do sieci dróg wyższego rzędu oraz poprawę bezpieczeństwa.

Celami szczegółowymi projektu są:

-         poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Dębickiego do regionalnych i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych,

-         zwiększenie walorów użytkowych dróg lokalnych poprzez redukcję czasu podróży oraz kosztów eksploatacji pojazdów prowadzące do obniżenia kosztów transportu drogowego,

-         wzrost mobilności zawodowej mieszkańców Powiatu Dębickiego,

-         zwiększenie atrakcyjności Powiatu Dębickiego dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, a tym samym tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego tego obszaru,

-         poprawa bezpieczeństwa (redukcja wypadków),

-         poprawa warunków środowiskowych (poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza – mniejsza emisja spalin),

-         umożliwienie aktywizacji gospodarczej,

-         poprawa dostępności istniejących podmiotów gospodarczych na terenie Powiatu Dębickiego,

-         rozwój miejsc pracy w gminie i powiecie,

Zakres rzeczowy projektu obejmuje

-         budowę nowego odcinka drogi długości ok. 1,80 km o parametrach technicznych jak dla drogi klasy G i konstrukcji nawierzchni dostosowanej do kategorii ruchu KR4, wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego oraz systemu odwodnienia drogi,

-         budowę skrzyżowań typu rondo w miejscach włączenia projektowanego łącznika do drogi powiatowej nr 1180R i węzła A4 Dębica-Zachód, oraz drogi powiatowej nr 1290R wraz korektą dojazdów do rond,

-         korekta dojazdu drogi powiatowej nr 1180R (odcinek 0) do projektowanego ronda na długości ok. 990m (początek w km 3+440):

 • 830m od centrum ronda w kierunku Dębicy,
 • 160m od centrum ronda w kierunku Żyrakowa,

-         korekta dojazdu drogi prowadzącej do węzła autostradowego A4 Dębica-Zachód do projektowanego ronda na długości ok. 56m od centrum ronda,

-         korekta dojazdu drogi powiatowej nr 1290R do projektowanego ronda na długości ok. 405m (początek w km 1+770,70):

 • 130m od centrum ronda w kierunku Dębicy,
 • 275m od centrum ronda w kierunku Straszęcina.

____________________________________________________________________________________

 

logotypy 4

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Dębickiego”nr RPPK.09.02.00-18-0045/16. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Całkowita wartość projektu: 663 103,13 PLN

Łączna wysokość dofinansowania projektu: 628 103,13 PLN

Projekt skierowany jest do 6 szkół dla których Powiat Dębicki jest organem prowadzącym:

 1. Technikum w Zespole Szkół w Brzostku
 2. Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie
 3. Technikum w Zespole Szkół nr 4 w Dębicy
 4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu
 5. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu
 6. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy

Celem głównym projektu jest rozwinięcie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost u nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i rozwijania kompetencji informatycznych.

Zakres rzeczowy projektu to warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

 

____________________________________________________________________________________

UE-loga

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPK.06.04.02-18-0016/16.
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VI: Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie:  6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 14 lipca 2016 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia to 1 149 077,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 794 077,59 zł - – poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - grudzień 2016 rok.

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Dębickiego oraz wzrost kompetencji przyszłych kadr gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przez poprawę jakości kształcenia zawodowego w powiecie możliwą dzięki stworzeniu w szkołach warunków zbliżonych do tych, które panują w realnym środowisku pracy zawodowej.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i zakłada jej rozwój poprzez modernizację placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu.

Celowi temu służyć będzie doposażenie pracowni i warsztatów oraz zakup materiałów dydaktycznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje doposażenie 13 pracowni w 4 obiektach infrastruktury kształcenia zawodowego, tj. :

 1. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Kwiatkowskiego w Dębicy - 1 pracownia: elektryczna i elektroniczna
 2. Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy - 2 pracownie (pracownia grafiki reklamowej oraz pracownia marketingu)
 3. Centrum Kształcenia Praktycznego – 2 pracownie (pracownia systemów automatyki i systemów mikroprocesorowych oraz pracownia komputerowa)
 4. Technikum Nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - 8 pracowni (pracownie i warsztaty, w których odbywa się kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik budownictwa oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz izolacji przemysłowych i monter izolacji przemysłowych, a także warsztaty - spawalnia).

Łącznie w ramach zadania planowanych  do zakupu jest 168 sztuk/zestawów wyposażenia.

 

____________________________________________________________________________________

 

UE-loga

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół ogólnokształcących wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPK.06.04.03-18-0067/16.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 8 sierpnia 2016 r.

Wartość całkowita przedsięwzięcia to 549 685,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 379 863,60 zł - poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - grudzień 2016 rok.

Celem strategicznym przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Dębickim poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT oraz materiały dydaktyczne pracowni w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzących kształcenie ogólne zlokalizowanych na terenie powiatu.
Projekt służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa ogólnego na terenie powiatu dębickiego oraz zapewnieniu mieszkańcom równego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu edukacji.
Działania projektowe przyczynią się ponadto do poszerzenia wiedzy oraz wzrostu umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, jak i pozwolą uczniom na rozwijanie kompetencji informatycznych.
Z kolei doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych umożliwi stworzenie w szkołach objętych zadaniem warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i zakłada jej rozwój poprzez modernizację placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie powiatu dębickiego.
Celowi temu służyć będzie doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych.

Przedmiotem projektu jest doposażenie 12 pracowni (w tym 5 sal komputerowych) znajdujących się w 3 obiektach infrastruktury edukacyjnej kształcenia ogólnego, tj. :

 1. III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy - 8 pracowni (geograficzna, biologiczna, komputerowa, fizyczno-astronomiczna, 2 pracownie matematyczne oraz 2 pozostałe pracownie szkolne);
 2. I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy – 2 pracownie informatyczne;
 3. Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 7 w Dębicy oraz Gimnazjum Specjalnym Nr 6 w Dębicy w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy - 2 pracownie komputerowe.


Łącznie w ramach zadania zakupionych zostanie 141 sztuk/zestawów wyposażenia.

 

____________________________________________________________________________________

 

UE-loga

W dniu 27 września 2016 r. Powiat Dębicki podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Dębicywspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu ogółem: 694 941,30 zł

Wartość dofinansowania: 451 088,98 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

 

W ramach inwestycji podejmowane będą działania w obszarze e-administracji polegające na wytworzeniu nowych e-usług publicznych na co najmniej trzecim poziomie. Dzięki realizacji projektu wprowadzonych zostanie 18 e-usług świadczonych dla ludności przez Starostwo Powiatowe w Dębicy obejmujących procesy związane z: poradami on-line, wydawaniem dokumentów, administrowaniem oświatą, użytkowaniem nieruchomości, zmianą tytułu własności majątku Skarbu Państwa, rejestracją zwierząt oraz rejestracją sprzętu pływającego.

Zakres merytoryczny przedsięwzięcia obejmuje następujące prace: wdrożenie systemu e-usług, zakup sprzętu informatycznego oraz rozwijanie elektronicznego obiegu dokumentów.

Przedmiotem projektu jest stworzenie platformy elektronicznej dla świadczenia e-usług dla mieszkańców powiatu dębickiego poprzez:

1) zakup i wdrożenie systemu 18 e-usług publicznych,

2) zakup, instalacja i konfiguracja sprzętowej infrastruktury informatycznej koniecznej do uruchomienia systemu oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych i gwarantujących osiągnięcie celów projektu i trwałość zaplanowanych w nim rozwiązań,

3) wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających uruchomienie systemu.

 

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju Powiatu Dębickiego poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt służyć będzie podniesieniu jakości i rozszerzeniu zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz rozwojowi e-usług na terenie Powiatu Dębickiego.

Cele szczegółowe przedmiotowej inwestycji to:

- zapewnienie mieszkańcom powiatu powszechnego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną,

- stworzenie systemu e-usług dostępnego dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz innych usług społeczeństwa informacyjnego powiązanych z serwisem informacyjno-komunikacyjnym,

- a także zakup odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju narzędzi teleinformatycznych.

Głównym celem niniejszego projektu będzie poprawa warunków funkcjonowania instytucji państwowych i poprawa komunikacji administracji, przedsiębiorców i obywateli. Uruchomione zostaną ponadto funkcjonalne e-usługi w obszarze e-administracji, a także zwiększony zostanie poziom dojrzałości do trzeciego i czwartego stopnia.

Wyposażenie pracowników Starostwa w nowoczesny system wraz z zapleczem techniczny pozwoli na zwiększenie efektywności wykonywanych zadań, ułatwi dostęp do nowoczesnych technologii, poprawi jakość wykonywanych obowiązków.

Celem projektu jest również skrócenie czasu obsługi podmiotów w zakresie podstawowych obowiązków Starostwa. Poprzez możliwość korzystania z e-usług zwiększony zostanie ogólny poziom i efektywność działań Starostwa.

Celami szczegółowymi będą:

 • Uruchomienie nowych, bardziej funkcjonalnych e-usług w obszarze e-administracji;
 • Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych za pomocą e-usług, a tym samym skrócenie czasu potrzebnego na dokonanie czynności urzędowych;
 • Ułatwienie dostępu do spraw urzędowych będących w kompetencji Powiatu dla osób niepełnosprawnych;
 • Poprawa warunków funkcjonowania instytucji państwowych;
 • Uruchomienie usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości 3, w ilości 9 usług;
 • Uruchomienie usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości 4, w ilości 9 usług.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników:

a) produktu:

1. Liczba usług publicznych udostępniona on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja: 9 szt.

2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 9 szt.

3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt.

4.Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

b) rezultatu

1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 1500 szt.

 

Przewidywany okres realizacji projektu: 2016 r.

 

____________________________________________________________________________________

 

 

UE-loga

 Powiat Dębicki w dniu 24 listopada 2016 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu: 1 290 963,62zł (85% wydatków kwalifikowanych)

 

Celem realizacji projektu jest głęboka modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy.

 

Działania projektowe służą poprawie efektywności energetycznej poprzez zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku oraz dostosowanie konstrukcji do projektowanych zmian w zakresie instalacji wewnętrznych. Przyczyni się to do zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu i wzrostu komfortu użytkowania. Celem strategicznym przedsięwzięcia jest ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną w połączeniu z podniesieniem parametrów energetycznych modernizowanego budynku.

 

CZYTAJ INFORMACJĘ

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie