rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

Dyrektor: Tadeusz Pieczonka

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 680 31 33

 

Zadania: 

 • zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie decyzji pozwolenia na budowę oraz  decyzji pozwolenia na rozbiórkę,
 • prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji pozwoleń na budowę oraz przekazywanie kopii tych rejestrów do Wojewody,
 • przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • nuchylanie decyzji pozwolenia na budowę, bądź wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na inną osobę podmiot,
 • udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów budowlanych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonywania robót budowlanych nie objętych wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,
 • kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
 • przekazywanie organom nadzoru budowlanego, wydziałowi geodezji Starostwa Powiatowego oraz zainteresowanym samorządom lokalnym kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 • uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 • rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości lub do sąsiedniego budynku,
 • wydawanie postanowień o uzgodnieniu rozwiązań projektowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali w trybie ustawy o własności lokali,
 • wydawanie zaświadczeń do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w trybie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych,
 • wydawanie dzienników budowy,
 • opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji inwestycji w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi zgodnie przepisami prawa,
 • prowadzenie spraw związanych z opinią Zarządu Powiatu w zakresie realizacji inwestycji dotyczących budowli przeciwpowodziowych,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, z Wydziałem Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zarządem Dróg Powiatowych,
 • kontrolowanie terminowej rozbiórki obiektów zrealizowanych jako tymczasowe,
 • wydawanie opinii dla zarządców dróg publicznych wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIENNIKÓW BUDOWY:

Wydział Architektury i  Budownictwa Starostwa Powiatowego informuje, iż z dniem 01.01.2016r. pobierana jest opłata za wydanie dziennika budowy w wysokości łącznej:
Dziennik budowy D1 – 11,00 zł (budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze)+ 8 zł za koszt przygotowania i rejestracji dziennika budowy
Dziennik budowy D3 - 9,80 zł (małe inwestycje) + 8 zł za koszt przygotowania i rejestracji dziennika budowy
Dziennik budowy Pb-51 – 27,50 zł (wszystkie średnie i duże) + 8 zł za koszt przygotowania i rejestracji dziennika budowy

 

W przypadku, gdy dziennik budowy będzie dostarczony przez Inwestora pobrana zostanie opłata tylko za koszt przygotowania i rejestracje (8zł).

 

Opłatę można uiścić w punkcie kasowym obsługującym  Starostwo Powiatowe w Dębicy w Banku PBS, ul. Parkowa 28 (parter) bez uiszczenia dodatkowej opłaty na wskazane poniżej konto:

 

STAROSTWO POWIATOWE
 
39-200 Dębica, ul. Parkowa 28
 
Nr konta:  33 8642 1139 2013 3913 5438 0008

 

Dziennik wydawany jest wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty.

 

OPŁATA SKARBOWA:

Opłatę skarbową prosimy dokonywać na wskazane poniżej konto:
 
URZĄD MIASTA
39-200 Dębica,ul. Ratuszowa 2
Nr konta:  29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

 

OGŁOSZENIE:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy zwraca się z prośbą o przesyłanie plików DXF plansz Projektów Zagospodarowania Działki (wersja max 2000, rozbite bloki) do dokumentacji składanych do tutejszego Wydziału z wnioskami o pozwoleniu na budowę drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule e-mail proszę o podanie nr działki/ek oraz obrębów, których dotyczy inwestycja.

 

DOKUMENTY:

KARTY USŁUG - ZAŁATW SPRAWĘ W WYDZIALE

 

Załatw sprawę przez ePUAP 

 

Wnioski obowiązujące od 17 grudnia 2016 r.

Przykłady wypełnionych wniosków można znaleźć na stronie Ministerstwa Inwestycji Rozwoju, link poniżej:

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/procedury-budowlane/

 

 

 

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie