rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

Dyrektor: Renata Ławniczak

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 680 31 86

 

Zadania:

  • sporządzanie materiałów dotyczących opracowywania budżetu powiatu, jego zmian i zasad wykonywania,
  • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości budżetowej powiatu,
  • prowadzenie księgowości budżetu powiatu - z uwzględnieniem jednostek podporządkowanych i źródeł ich finansowania,
  • przygotowywanie materiałów do wieloletnich planów finansowych i programów rozwoju powiatu,
  • współdziałanie z urzędami administracji rządowej i samorządowej w zakresie sporządzania budżetu w celu zapewnienia finansowania zadań własnych bądź przyjętych na podstawie innych przepisów szczególnych,
  • koordynowanie i regulowanie systemu rachunkowości Starostwa zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
  • prowadzenie centralnego rejestru umów,
  • ewidencja i inwentaryzacja mienia Starostwa.

 

POWIAT DĘBICKI

ul.Parkowa 28

39-200 Dębica

 

 

NIP POWIATU DĘBICKIEGO: 872 21 28 819

REGON POWIATU DĘBICKIEGO: 851 660 536

 

 

Konta bankowe

Rachunki Powiatu Dębickiego prowadzone przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dębica:

1. Opłaty z tytułu dochodów geodezyjnych (np.wypisy, wyrysy, sprzedaż map geodezyjnych): 53 8642 1139 2013 3913 5438 0036.

2. Wpłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa (np. użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd, dzierżawa) 71 8642 1139 2013 3913 5438 0003.

3. Dochody Starostwa Powiatowego (np. opłaty komunikacyjne, najem i dzierżawa majątku powiatu, karty wędkarskie, informacje o środowisku, dzienniki budowy, usunięcie pojazdu z drogi oraz parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, sprzedaż majątku Powiatu): 33 8642 1139 2013 3913 5438 0008.

4. Wpłaty w związku z prowadzonymi zamówieniami publicznymi (np. wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy): 06 8642 1139 2013 3913 5438 0009.

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie