rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

Dyrektor: Monika Stec

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 680 31 10, pok. 104

 

Kontakt:

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste
Janina Ziarnik - 146803108, pokój 105

- gospodarka nieruchomościami Powiatu Dębickiego,
Jakub Wolanin - 146803107, pokój 134

- regulacja stanu prawnego nieruchomości , scalanie i wymiana gruntów
Krystyna Matysik - 146803108, pokój 105

- ochrona gruntów rolnych
Zofia Niemiec - 146803149, pokój 106

- wywłaszczenia, zwroty, odszkodowania  
Edyta Kozioł-Ciurkot - 146803190, pokój 135

 

Zadania:

1. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych
   1) prowadzenie postępowań w sprawach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
   2) nakładanie obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
   3) prowadzenie postępowań w celu zapobiegania degradacji gleb przez nakładanie obowiązku zalesienia, zadrzewienia gruntów bądź założenia na nich trwałych użytków zielonych,
   4) prowadzenie postępowań w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
   5) prowadzenie kontroli rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych oraz rolniczego zagospodarowania gruntów zrekultywowanych (w przypadku wykorzystania środków Funduszu),
   6) prowadzenie rejestrów: gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,
   7) prowadzenie sprawozdawczości: z zakresu obszaru gruntów rolnych wyłączonych z produkcji oraz ustalonych należności, opłat rocznych i innych dochodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; z zakresu obszarów oraz położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu, wynikach rekultywacji,  oraz istniejących zasobów i eksploatacji złóż torfów.

2. W zakresie gospodarowaniazasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz realizacji zleconych zadań rządowych dotyczących gospodarki nieruchomościami.
   1) gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
   - przejmowanie, nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
   - ujawnianie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych,
   - ewidencjonowanie nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania zasobu oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
   - sprzedaż oraz oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
   - przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, (ustanawianie i wygaszanie praw),
   - przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, dokonywanie darowizn oraz zamian nieruchomości,
   - ustalanie sposobu oraz terminów zagospodarowania nieruchomości,
   - wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
   - ustalanie, waloryzowanie i aktualizacja  opłat,
   - współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa,
   - przygotowywanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do postępowań sądowych w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,
   2) prowadzenie postępowań w sprawach wywłaszczeń, zwrotów nieruchomości i odszkodowań,
   - prowadzenie rokowań o nabycie bądź ograniczenie praw do nieruchomości niezbędnej dla realizacji celów publicznych,
   - orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości, odszkodowaniu lub przyznaniu nieruchomości zamiennej,
   - orzekanie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenia zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,
   - orzekanie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin  stanowiących własność Skarbu Państwa  oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową,
   - orzekanie o czasowym zajęciu nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
   - zawiadamianie poprzedniego właściciela o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu,
   - orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości,
   - orzekanie o odszkodowaniu za nieruchomości,
   3) w zakresie spraw dotyczących gruntów rolnych:
   - składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności Skarbu Państwa dla nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
   - prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu działek pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania przekazanych na rzecz Skarbu Państwa za rentę,  
   4) prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność,
   5) prowadzenie postępowań w zakresie scalania i wymiany gruntów:
   - współpraca z gminami w zakresie określenia potrzeb dokonania scaleń i wymiany gruntów,
   - analiza napływających wniosków w sprawie dokonania scaleń i wymian gruntów pod kątem ich zasadności,
   - sporządzanie planów prac scaleniowo – wymiennych,
   - prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego,
   - wykonywanie rocznego sprawozdania z prowadzonych prac scaleniowo – wymiennych,

3. W zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu Dębickiego
   1) gospodarka zasobem nieruchomości Powiatu Dębickiego:
   - przejmowanie, nabywanie nieruchomości na rzecz Powiatu,
   - ujawnianie prawa własności nieruchomości Powiatu Dębickiego w księgach wieczystych,
   - ewidencjonowanie nieruchomości oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarki nieruchomościami powiatu,
   - sprzedaż oraz oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
   - przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, (ustanawianie i wygaszanie praw),
   - przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, dokonywanie darowizn oraz zamian nieruchomości,
   - ustalanie sposobu oraz terminów zagospodarowania nieruchomości,
   - wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu
   - ustalanie, waloryzowanie i aktualizacja opłat,
   - współpraca z innymi organami, w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu,
   - przygotowywanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do postępowań sądowych w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,
   2) przygotowywanie materiałów i projektów uchwał na sesje Rady Powiatu oraz Komisje w zakresie prowadzonych spraw.

 

Zobacz także:

KARTY USŁUG - ZAŁATW SPRAWĘ W WYDZIALE

 

 

Załatw sprawę przez ePUAP

 

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie