rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

1-nagroda-podkarpacka-2019Tytuł „Najlepszego Starosty” w tegorocznej edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa” otrzymał pan Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego. Wyróżnienie w różnych kategoriach przyznawane jest już od dziewiętnastu lat przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” w Krośnie.

 

Ocenie dokonywanej przez kapitułę konkursu podlegały inwestycje realizowane w 2018 oraz zadania zaplanowane do realizacji w 2019 roku, a więc efekty, na które złożyła się praca samorządowców poprzedniej oraz aktualnej kadencji. 

 

O przyznaniu tytułu dla Powiatu i Starosty Dębickiego zdecydowała przede wszystkim rozbudowa infrastruktury drogowej w wymiarze, który ma znaczenie dla mieszkańców i przedsiębiorców całego Podkarpacia. Powstał łącznik węzła zachodniego autostrady A4 Straszęcin – Dębica za ok. 22 mln złotych, z czego ponad 20 mln zł stanowiło dofinansowanie zewnętrzne. Na finiszu znajduje się natomiast budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica Wschód do drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej nr 985 Zawada – Pustynia. Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to prawie 10,8 mln złotych, w tym 9,5 mln zł to pieniądze pozyskane przez Powiat z zewnątrz. Ruszyła także budowa mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny wraz z dojazdami. Zadanie stanowi drugi etap łącznika węzła zachodniego autostrady A4 i ma kosztować ok. 29 mln zł. Już wcześniej udało się zdobyć dofinasowanie na realizację tego przedsięwzięcia w wysokości 15 mln zł, teraz władze powiatu postarały się o kolejne 6,1mln zł.


Jeżeli chodzi o priorytety inwestycyjne bieżącej kadencji, wśród nich znajduje się budowa nowego Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. - Warunki w jakich uczą się dzieci i młodzież w istniejącej szkole są bardzo złe. Robimy wszystko, aby jak najszybciej to zmienić. Aktualnie trwa drugi etap budowy ZSS - budynek ma być gotowy w stanie surowym zamkniętym do połowy grudnia bieżącego roku. Koszt całej inwestycji oszacowano na ok. 24 mln zł – mówi Starosta Piotr Chęciek.


Kadencja 2018 – 2023 to także efektywne starania o dofinansowanie działań Powiatu ze środków unijnych i rządowych. - Pierwsza połowa 2019 roku to 100 tys. zł pozyskane przez Powiat z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na budowę aktywnych przejść dla pieszych, 1 mln zł pomocy finansowej na dokończenie budowy autostradowego łącznika Dębica Wschód z Województwa Podkarpackiego – podlicza Starosta Chęciek. - Również ponad 1,6 mln zł na przebudowę drogi w Nagoszynie z Funduszu Dróg Samorządowych i wreszcie ponad 6 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury na budowę wspomnianego już mostu przez rzekę Wisłokę. Zakładamy również, że - jak wstępnie ustaliliśmy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów - otrzymamy dofinansowanie na budowę szkoły specjalnej w wysokości 50 procent kosztów tej inwestycji.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

siedziba starostwaNa podstawie art.  30 a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2019.511 t.j. z dnia 2019.03.18) Zarząd Powiatu przedstawia Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2018 rok.

 

Sesja, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Powiatu Dębickiego za 2018 rok, odbędzie się 11 czerwca 2019 r.

 

Mieszkaniec powiatu, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

CZYTAJ RAPORT

wisloka W związku z poprawą sytuacji metereologicznej i hydrologicznej oraz stabilizacją wód w rzekach i potokach Starosta Dębicki w dniu 27 maja 2019 r. od godz. 11:00 odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Powiatu Dębickiego.

 

Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 27 maja 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 107/19 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r.

60713673 2278099265774983 2126807864415617024 oKonkretne efekty przyniosła wizyta Starosty Powiatu Dębickiego w Warszawie, która odbyła się w dniach 20 i 21 maja br. Powiat otrzymał promesę w wysokości 100 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na budowę aktywnych przejść dla pieszych oraz ponad 6 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury na inwestycję pn. „Budowa mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny wraz z dojazdami”.


Budowa mostu stanowi drugi etap łącznika węzła zachodniego autostrady a4 i ma kosztować ok. 29 mln zł. Już wcześniej udało się zdobyć dofinasowanie na realizację tego zadania w wysokości 15 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Teraz Powiat postarał się o kolejne pieniądze. - Dzięki dobrze wykonanej pracy, częstym wizytom w Warszawie i zaangażowaniu wielu osób udało się przekonać Ministerstwo do wsparcia finansowego budowy mostu kwotą 6 185 300 zł – mówi Starosta Piotr Chęciek.


Podczas pobytu w stolicy Starosta odebrał również z rąk pana Jarosława Zielińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na kwotę 100 tys. zł na budowę aktywnych przejść dla pieszych w Dębicy. – Duża w tym zasługa kierownictwa i pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, którzy opracowali świetną koncepcję, a następnie przygotowali bardzo dobre wnioski – podkreśla Starosta Chęciek. - Ten fakt cieszy tym bardziej, że na 319 złożonych wniosków dofinansowano 104.


Całość zadania to koszt 119,5 tys. zł. Inteligentny system identyfikacji pieszego, który ma zwracać uwagę kierowców, sprawia że zainstalowane lampy LED, animowane znaki D-6 oraz doświetlenie aktywują się w momencie, gdy do pasów podchodzi pieszy. System zostanie zamontowany w trzech newralgicznych punktach drogi powiatowej nr 1295R w Dębicy. Będą to przejścia dla pieszych na ulicach: Krakowskiej (pasy naprzeciwko szpitala) oraz Rzeszowskiej (vis-à-vis placu Gryfitów i naprzeciwko Zespołu Szkół Zawodowych nr 1).


wodaW związku z intensywnymi opadami deszczu oraz wystąpieniem wód z koryt lokalnych rzek, potoków oraz rowów Starosta Dębicki ogłasza w dniu 21 maja 2019 r. od godz. 22:00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Powiatu Dębickiego.

 

Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 22 maja 2019 r.

 

ZOBACZ PORANNE MELDUNKI Z GMIN

 

ZBIORCZE DANE LICZBOWE O SKUTKACH ZDARZEŃ W POW. DĘBICKIM 

 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO W SPR. POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

 

 

promesa-nagoszyn-2019-1Wczoraj (20 maja br.) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy na realizację 60 zadań powiatowych oraz gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. O pieniądze z tej puli postarał się również Powiat Dębicki.


W spotkaniu w Rzeszowie, w imieniu naszego samorządu, uczestniczyli Wicestarosta Adam Pieniążek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławomir Łanucha oraz Radna Powiatowa Bożena Osocha, która zasiada w Zarządzie Powiatu. Stronę rządową reprezentowali natomiast Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber oraz Wojewoda Ewa Leniart.


W ramach inwestycji dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych powstanie 1,6 km chodnika i będzie przeprowadzony gruntowny remont 2,2 km drogi nr 1182R w Nagoszynie (gm. Żyraków).


- Dotacja, która wynosi 1,6 mln zł, stanowi nie więcej niż 60 procent całego kosztu zadania. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna, oczekiwana przez mieszkańców. W ubiegłej kadencji udało się ją rozpocząć, teraz będziemy mogli ją zakończyć – mówi Wicestarosta Peniążek.


- Poprawi się bezpieczeństwo pieszych i pozostałych użytkowników tej drogi, więc nastąpi to na czym najbardziej nam zależało – komentuje Radna Osocha.

 

- Jako mieszkaniec Nagoszyna jestem bardzo zadowolony, dziękuję całemu Zarządowi za skuteczne działania w tym temacie – komentuje natomiast Wiceprzewodniczący Łanucha.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZ FILM

 

 

uwagaW związku z prowadzonymi robotami budowlanymi dotyczącymi budowy nowego mostu przez rzekę Wisłokę w Dębicy, z dniem 27.05.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 zostanie zamknięta dla ruchu ul. 1-go Maja na odcinku od ronda na długości ok. 100 m w kierunku ul. Fabrycznej.

 

W obrębie ronda ruch przez istniejący most przez rzekę Wisłokę będzie odbywał się od strony ul. Jana Pawła II.

 

W związku z powyższym z dniem 03.06.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 zostaną zamknięte dla ruchu:
- istniejący most drogowy przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin,
- rondo na zbiegu ulic: 1-go Maja i Jana Pawła II,
- ul. Jana Pawła II na odcinku około 100 m od ww. ronda w kierunku ul. Kościuszki,
- skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna w m. Straszęcin z drogami gminnymi prowadzącymi ruch od strony Oddziału Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy oraz m. Grabiny - przysiółek Rędziny, Błyszczówka.

 

Objazdy zostaną wprowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

 

Przywrócenie ruchu na wszystkich wyżej wymienionych odcinkach dróg planowane jest w dniu 30.08.2019 r. (piątek) o godzinie 15:00.

dzmat2019-29Dwadzieścia pięć mieszkanek naszego powiatu otrzymało od Starosty Dębickiego statuetki i dyplomy dla zasłużonych matek. Panie zostały wytypowane do wyróżnienia przez koła gospodyń wiejskich. To mamy, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a dzięki swojej osobowości i postępowaniu w życiu codziennym cieszą się również szacunkiem, uznaniem oraz sympatię lokalnych społeczności.


Powiatowe Obchody dnia Matki, które odbyły się w ostatnią sobotę (18 maja br.), zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego oraz KGW w Brzostku, przy współpracy ze Starostwem w Dębicy.


Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, dalsza część obchodów miała miejsce w Szkole Podstawowej w Brzostku. Przedstawicielki KGW nie kryły dumy z wytypowanych pań. Natomiast nagrodzone mamy przyjmowały statuetki i gratulacje z rąk Wicestarosty Adama Pieniążka z radością i wzruszeniem.


Uczniowie miejscowej szkoły przygotowali część artystyczną, która urozmaiciła wydarzenie. Podczas uroczystego spotkania w Brzostku akcentowano, że miłość i wdzięczność za okazywaną troskę należy się mamom nie tylko z okazji ich święta.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

2259846-1W Zawadzie odbywały się prace związane z usuwaniem konarów stwarzających zagrożenie dla użytkowników biegnącej tu drogi powiatowej. To odpowiedź Nadleśnictwa i Starostwa Powiatowego w Dębicy na postulaty mieszkańców, którzy zgłaszali przypadki, gdy podczas burzy lub z powodu silnych porywów wiatru gałęzie, rosnących na skarpie drzew, łamały się i spadały na chodnik albo jezdnię.


- Wreszcie ten wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Cieszę się, że Starostwo i Nadleśnictwo podjęło temat i przystąpiono do wycinki. To na pewno poprawi bezpieczeństwo – nie kryje zadowolenia Tomasz Bukowski, mieszkaniec Zawady i Radny Rady Gminy Dębica.


Prowadzone pracy powodowały niewielkie utrudnienia w ruchu, ale jak tłumaczy Andrzej Trzeciak, Powiatowy Radny, a zarazem leśniczy z Nadleśnictwa Dębica, nie można było tego uniknąć. W przyszłości należy się również spodziewać kontynuacji podobnych działań.


To teren bardzo trudny, są media w postaci sieci energetycznej, jest ruchliwa droga, chodnik. W tej sytuacji nie możemy pozwolić sobie na jednorazową, zbyt szeroko zakrojoną akcję. Musimy to robić sukcesywnie i systematycznie – wyjaśnia Andrzej Trzeciak.


Natomiast Wicestarosta Adam Pieniążek podkreśla, że problem udało się rozwiązać dzięki dobrej współpracy z Nadleśnictwem i wspólnym działaniom. – Dziękuję policji i straży pożarnej za szybką, pozytywną reakcję i zaangażowanie. Chcę także podziękować Radnym Andrzejowi Trzeciakowi i Tomaszowi Bukowskiemu, którzy zabiegali o realizację tego zadania – mówi Wicestarosta.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

ZOBACZ FILM

pup logoJeszcze do 21 maja br. będą przyjmowane zgłoszenia od pracodawców i przedsiębiorców do udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Spotkanie odbędzie się 31 maja br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy (ul. Cmentarna 20) o godz. 10.00. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń pod nr tel.: 14 680 91 02 lub 14 680 91 90 ( 91).

 

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie