rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 8 lipca 2014 roku.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 494/2014, z dnia 7 lipca 2014 roku, działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV.227.2013 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, na rok 2014.

OGŁASZA:
otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadania publicznego w zakresie:
1) sportu i kultury fizycznej, w tym organizacja sportowych imprez masowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym.

 

ZOBACZ INFORMACJĘ


POBIERZ FORMULARZE:


- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY

PROGRAM „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” - EDYCJA 2014 - DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH STARTUJE W POWIECIE DĘBICKIM.

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów, które realizowane będą dla społeczności powiatu dębickiego w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” edycja 2014, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Wnioski do 31 lipca 2014 roku, przyjmuje funkcjonujący na terenie powiatu dębickiego Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - które kolejną edycję tego programu realizuje w partnerstwie z gminą Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.

 

CZYTAJ INFORMACJĘ

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej na terenie Dębicy, tj. ulicy Rzeszowskiej na odcinku od ulicy Wielopolskiej do Tysiąclecia. Długość remontowanego odcinka  to prawie 1,5 km. (...) Kompleksowy remont obejmuje oprócz nawierzchni jezdni, położenie nowych chodników z kostki brukowej i wykonanie sygnalizacji świetlnej. Mieszkańcy Dębicy, w szczególności osiedli Rzeszowska, Sienkiewicza, Tuwima poruszali się do tej pory po chodnikach pamiętających jeszcze czasy PRL-u, co stwarzało wiele niekomfortowych sytuacji. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników, zostanie zamontowana nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Rzeszowskiej z ulicą Robotniczą i ulicą Karłowicza, tzw. wideodedekcja, która jest dziś często stosowaną nadjezdniową regulacją czasu pojazdów.  Zastosowanie wideo detektorów usprawni ruch pojazdów, tak w dzień, jak i w godzinach nocnych”.(...) - komentuje Władysław Bielawa - Starosta Dębicki.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje położenie nowej 4 cm nawierzchni z mieszanki bitumicznej, po uprzednim frezowaniu starego asfaltu i nałożeniu warstwy profilowej. Miejsca postojowe i zjazdy do posesji będą wyłożone kostką brukową, a cztery zatoki autobusowe otrzymają nawierzchnię betonową.

Równolegle do wyżej wymienionej inwestycji, której koszt opiewa na kwotę 2 mln 300 tys. zł rozpocznie się wkrótce przebudowa ulicy Krakowskiej i zabezpieczenie wiaduktu nad byłą kolejką wąskotorową, w ciągu drogi powiatowej przy tejże ulicy. Od strony Osiedla Kępa wykonany zostanie nowy chodnik. (...) Na odcinku 2 km jezdni będzie położona nawierzchnia z wysokiej jakości mieszanki bitumicznej SMA po wcześniejszym sfrezowaniu kolein i nierówności oraz wyrównaniu profilowym (...) - mówi Starosta.

W obu inwestycjach zastosowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome jezdni, w przypadku ulicy Krakowskiej planuje się również uregulowanie studzienek kanalizacyjnych. Koszt przebudowy ulicy Krakowskiej to 1 mln 720 tys. zł.

Ogółem Powiat wyłoży ze swego budżetu ponad 4 mln zł. Przebudowa ulicy Rzeszowskiej zakończy się 30 sierpnia br., a inwestycja przy ulicy Krakowskiej miesiąc później.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

24 kwietnia 2014 roku, Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem JE. Ks. Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża w kościele Miłosierdzia Bożego zainicjowała rocznicowe obchody  Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Właśnie minęło 75 lat od chwili powstania tej niekwestionowanej nestorki szkolnictwa zawodowego w powiecie dębickim. Na urodziny „Mechanika” licznie przybyli zaproszeni goście, między innymi - Alicja Wosik – Wicewojewoda Podkarpacki, Wicekurator - Antoni Wydro, przedstawiciele parlamentarzystów - dyrektorzy biur poselskich, samorządowcy, duchowni, przedsiębiorcy współpracujący ze szkołą, absolwenci szkoły i uczniowie.

 

   Starosta Powiatu Dębickiego w swoim wystąpieniu przypomniał historię powstania ZSZ nr 1 i jej sukcesywny rozwój: - „(…) Powołana została do życia jako odpowiedź na potrzeby kadrowe prężnie rozwijającego się Centralnego Okręgu Przemysłowego obok Szkoły Przysposobienia Kupieckiego, dzisiejszego Zespołu Szkół Ekonomicznych.
   Dziś Zespół Szkół Zawodowych nr 1 to jedna z sześciu szkół zawodowych powiatu  dębickiego, szkoła która przez cały, 75 – letni okres funkcjonowania, była wierna swemu zasadniczemu nurtowi kształcenia młodzieży w kierunkach technicznych. Przez wiele dziesiątków lat z jej murów wychodzili świetnie przygotowani fachowcy, znajdujący zatrudnienie na lokalnym rynku pracy lub z powodzeniem podejmujący dalsze kształcenie. Do dziś szkoła zajmuje znaczące miejsce na mapie edukacyjnej powiatu, choć obecnie, w obliczu ogromnych zmian w życiu gospodarczym, przygotowuje swych uczniów w kierunkach kształcenia, które bardziej odpowiadającym aktualnym, współczesnym potrzebom. Dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne, przystosowując się do zmienionych warunków i oczekiwań zewnętrznych, z konsekwencją wypracowują nowe wzorce działania.
   W ofercie edukacyjnej pojawiają się kierunki kształcenia, uwzględniające zarówno aspiracje, zainteresowania i potrzeby młodego pokolenia, jak również wciąż zmieniający się rynek pracy. Systematyczne wdrażanie nowych programów nauczania, innowacji pedagogicznych, atrakcyjnych metod i form kształcenia oraz ciągłe mobilizowanie uczniów, poprzez ich udział w różnorodnych konkursach, przynoszą oczekiwane rezultaty. Rozwiązaniem wręcz wzorcowym, uhonorowanym I nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła dla rynku pracy” w obszarze budownictwa - instalacji budowlanych, jest funkcjonowanie klas pod patronatem firmy VENTOR, a od niedawna także firmy TABOR. Prowadząc klasy patronackie jesteście Państwo prekursorami powrotu do dawnych, sprawdzonych rozwiązań ścisłej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz nauki zawodu w nie tylko w szkolnych warsztatach(...)”


   Powiat Dębicki jako organ prowadzący dla szkół ponadgimnazjalnych dba o rozwój bazy  placówki inwestując nieustannie w modernizację budynków oraz doposażanie specjalistycznych pracowni zawodowych w najnowocześniejsze urządzenia.
   
   - (…) Symptomatycznym jest, że Jubileusz szkoły przypada na kilka dni przed kanonizacją jej patrona - Jana Pawła II. W dobie ciągłych poszukiwań autorytetów moralnych sylwetka tak wielkiego Polaka, przyjaciela młodzieży i wiernego orędownika ich spraw, z pewnością stanowi ponadczasowy fundament oddziaływań wychowawczych szkoły.
   Niech dzisiejszy Jubileusz będzie sposobnością wyrażenia uznania za kształtowanie wizerunku szkoły bogatej w tradycje, a jednocześnie na wskroś nowoczesnej. Składam serdeczne podziękowania dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji - dziękuję Państwu za troskę o losy szkoły. Całej społeczności szkolnej życzę, by każdy dzień był pełen chęci do podejmowania nowych wyzwań. Nauczycielom życzę sukcesów i satysfakcji z codziennej, trudnej i odpowiedzialnej pracy oraz wytrwałości w budowaniu szkoły otwartej na marzenia i potrzeby młodych, opartej na poszanowaniu indywidualności każdego ucznia (…)”
- zakończył swoje wystąpienie Władysław Bielawa.

Część oficjalną zamknął okolicznościowy występ przygotowany przez uczniów szkoły.

 

Zobacz zdjęcia

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak serdecznie zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe szkolenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków MSZ pt. „Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i kompetencji polskich organizatorów wizyt studyjnych z różnych sektorów.

Na szkolenia zapraszamy:
- pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wizyt studyjnych bądź chcących współpracować z krajami w okresie transformacji w zakresie przekazywania polskich doświadczeń,
- pracowników jednostek samorządowych, instytucji kultury i jednostek badawczych zajmujących się organizacją wizyt studyjnych bądź chcących współpracować z krajami w okresie transformacji w zakresie przekazywania polskich doświadczeń,
- przedstawicieli instytucji państwowych (np. policja) zajmujących się organizacją wizyt studyjnych bądź chcących współpracować z krajami w okresie transformacji w zakresie przekazywania polskich doświadczeń,
- nauczycieli zajmujących się w swojej pracy współpracą z krajami w okresie transformacji w zakresie przekazywania polskich doświadczeń.

Miejsce i termin szkolenia: Kraków, do wyboru 3 terminy: 23-25 czerwca 2014 lub 19-21 września 2014 lub 24-26 września 2014.

Zasady zdrowego odżywiania – to hasło rzec by można, ma tyle zasad ilu autorów. Jedni mówią że chudo - bez mleka i śmietany, inni po wegetariańsku, jeszcze inni, że tłusto - bo tłuszcz też potrzebny albo że tylko dieta śródziemnomorska; owoce, warzywa, pięć razy dziennie, zgodnie z grupami krwi itd. itd. Zdrowe odżywianie jest bardzo ważne, a w dzisiejszych czasach to wręcz konieczność, z zachowaniem oczywiście zdrowego rozsądku. Konieczność dlatego, że w dzisiejszym szybkim świecie zjadamy byle co, byle gdzie. Żywienie współczesne jest szybkie, pożywienie jest wielokrotnie przetwarzane, podgrzewane, konserwowane, z półproduktów czyli martwe tzn. pozbawione witamin, minerałów, dobrych tłuszczy, białek, węglowodanów – tego co jest nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania.

13 maja 2014 roku, w sali sesyjnej Rady Powiatu Dębickiego odbyła się konferencja pt. „ Zdrowe odżywianie – moda czy konieczność?”, której pomysłodawcą byli Starosta Władysław Bielawa i Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Dębickiego na czele której stoi Pani Elżbieta Mika.

 

Z obszerną tematyką zagadnienia zaznajamiali uczestników zaproszeni prelegenci:
- Zofia Kania – PSS SPOŁEM- Dębica
„Tradycja i smak pieczywa produkowanego w PSS „SPOŁEM”
- Marcin Korzec – kierownik hurtowni MLEKOVITA oddział Trzebownisko
„Mlekovita a zdrowie”
- Fryderyk Kapinos – Firma TAURUS
„Produkty tradycyjne i regionalne Firmy TAURUS
- Lucyna Samborska – Apteka MELISA
„Zioła jako ważny element zdrowego odżywiania”
- Magdalena Depa – Apetyt na Piękno MEDICAL SPA w Tarnowie
„Wpływ racjonalnego odżywiania na samopoczucie, urodę i zdrowie”

Podczas konferencji, w której licznie udział wzięli członkowie stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z całego Powiatu Dębickiego, degustowano tradycyjne, zdrowe produkty i wykonywano wszystkim chętnym pomiar składu ciała.

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie