rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

kongDnia 19 maja 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego pod hasłem: Dziedzictwo-Pamięć-Tożsamość. Organizatorem Kongresu jest oprócz Uniwersytetu Rzeszowskiego również Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Komitet Organizacyjny Kongresu. W Kongresie, wzorem lat ubiegłych uczestniczyć będą organizacje pozarządowe z terenu całego Podkarpacia, które w swojej działalności propagują dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz pamięć historyczną.

 

Kongres będzie okazją zarówno do merytorycznych wypowiedzi przedstawicieli organizacji, jak i przedstawienia działalności stowarzyszeń w formie wystaw, stoisk (w tym stoisk wydawniczych), rekonstrukcji historycznych, pokazów, koncertów, czy ekspozycji kolekcjonerskich.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE

 

POBIERZ FORMULARZ

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2015.

 

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2016 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 5 lutego 2016 r.

 


ZOBACZ ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

 

II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego DZIEDZICTWO – PAMIĘĆ – TOŻSAMOŚĆ odbędzie się 19 maja 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Kongres funkcjonuje na zasadach dobrowolnego w nim uczestnictwa organizacji pozarządowych z terenu Podkarpacia. Organizacją założeń Kongresu i ich realizacją steruje Komitet Organizacyjny.  Jest on również łącznikiem pomiędzy tymi organizacjami. W skład Komitetu wchodzą osoby doświadczone w kwestiach badań historycznych, rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego, kreowania pamięci historycznej, muzealnictwa, dydaktyki, organizacji przedsięwzięć, edukacji młodzieży, redakcji wydawnictw, przepisów prawa, czy współpracy z samorządem.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY KONGRESU

 

POBIERZ KARTĘ UCZESTNICTWA

header cz 800 600Tesco Polska, przy wsparciu Fundacji „Tesco Dzieciom” oraz  Pracowni  Badań  i  Innowacji Społecznych „Stocznia”, ogłasza nabór do pierwszej edycji Programu „Decydujesz, pomagamy”. Propozycja jest skierowana do organizacji  pozarządowych  lub grup mieszkańców, które działają na rzecz lokalnej społeczności. Można ubiegać się o dotacje w wysokości 5 tysięcy złotych.

 

Tesco podzieli w sumie 800 tys. zł pomiędzy maksymalnie 160 najwyżej ocenionych inicjatyw w Polsce. Każdy zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie wynoszące 5 tys. zł, w województwie podkarpackim łączna pula grantów zamknie się w kwocie 40 tys. zł. O tym, która organizacja otrzyma dotację na Podkarpaciu, zdecydują głosy oddane przez klientów sieci Tesco w 20 sklepach na terenie województwa (głosowanie odbędzie się w maju, ogłoszenie jego wyników nastąpi w czerwcu br.).

Starosta Powiatu Dębickiego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu dębickiego do udziału w szkoleniu z zakresu współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 11 lutego 2016 r. w godzinach 13.00 - 17.00 na Sali Obrad Rady Powiatu Dębickiego, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica. Tematyką spotkania będą kwestie związane z ubieganiem się o dotacje, w tym wypełnianie wniosków, prawidłowa realizacja dotowanych zadań oraz rozliczanie dotacji.  

 

Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, specjalista w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji.

 

Chętnych, prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 9 lutego 2016 roku pod numerem telefonu: 14 680 31 22 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 5 lutego 2016 roku.

 


ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

logoZarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 149/2016, z dnia 4 lutego 2016 roku, działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII.76.2015 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, na rok 2016.

 

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadania publicznego w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym,
2) sportu i kultury fizycznej, w tym organizacja sportowych imprez masowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym,
3) ochrony i promocji zdrowia,
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5) promocji i organizacji wolontariatu,
6) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) działań na rzecz lokalnej przedsiębiorczości,
8) działań na rzecz wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej.

 


ZOBACZ INFORMACJĘ

 


POBIERZ FORMULARZE:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY

rada ngoZapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu dębickiego lub na rzecz jego mieszkańców do konsultacji nad projektem Uchwały Rady Powiatu Dębickiego w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy.

 

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ

 

ZOBACZ PROJEKT UCHWAŁY

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie