rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

DSC07527Wczoraj (2 września br.) odbyła się Uroczysta Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 połączona z  rozpoczęciem obchodów 120-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Całe wydarzenie rozpoczęło się mszą święta w Kościele pw. Świętej Jadwigi w Dębicy, której przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Jeż. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali do budynku „Jagiełły”, gdzie miała miejsce oficjalna część ceremonii.

Główna część uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej I LO, gdzie po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego Starosta Dębicki Piotr Chęciek powitał przybyłych gości, po czym głos zabrali: Poseł Kazimierz Moskal, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch Kurator Oświaty. List gratulacyjny od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla przeczytał pan Stanisław Kruczek, natomiast pan Czesław Łączak wystąpił w imieniu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza.

Młodzież z I LO przygotowała część artystyczną podczas której przybliżona została historia tej placówki. Utalentowani uczniowie pochwalili się swoimi umiejętnościami artystycznymi. Ceremonię dopełniło wystąpienie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego pana Wiesława Ostafina, podczas którego wywołał na scenę i publicznie podziękował profesorom, którzy tworzyli historię tej szkoły od wielu lat.

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego miało wyjątkowy charakter. Upamiętnieniem przerwanej przez wybuch wojny edukacji Polskich Dzieci Wojny była akcja „Przerwany Marsz”. Spotkanie młodego pokolenia z ludźmi, którym możliwość nauki przed osiemdziesięciu laty została odebrana i wspólne przekroczenie progów szkół/klas było symbolicznym dokończeniem wydarzeń z września 1939 r.

Wśród uczestników znaleźli się m. in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, reprezentanci administracji państwowej i samorządowej Województwa Podkarpackiego, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Parlamentarzyści Ziemi Dębickiej.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Przechwytywanie-kopDwadzieścioro uczniów Zespołu Szkół nr 4 im. M. Kopernika w Dębicy pojedzie na staże do Schkeuditz w Niemczech. Młodzież będzie zdobywać umiejętności i wiedzę w zawodach: technik informatyk, technik spedytor, technik logistyk i technik usług fryzjerskich. Wszystko dzięki dofinansowaniu w wysokości 33 tys. euro, jakie szkoła zdobyła w ramach Programu Erasmus +.


Organizacja partnerska, która przyjmie część młodych ludzi na staże, to firma Vitalis Betreuungsgesellchaft für Modellprojekte mbH, prowadząca szkolenia dla fryzjerów i informatyków. Natomiast logistycy i spedytorzy zostaną skierowani do innych przedsiębiorstw w Schkeuditz i w Lipsku. Staże odbędą się w okresie 25.04 - 09.05.2020 r. Dzięki udziałowi w projekcie „Uczniowie Kopernika na europejskim rynku pracy - staże w Niemczech” młodzież ma podnieść poziom swoich kompetencji i umiejętności, a co za tym idzie – zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia.


W celu potwierdzenia kompetencji zdobytych przez uczestników i ułatwienia ich uznawania w innych krajach zastosowany zostanie europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Europass.

 

 

er2

11 08Kilkudziesięciu nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz opiekunów odebrało 14 czerwca br. podziękowania, nagrody i dyplomy z okazji Powiatowego Podsumowania Osiągnięć Edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Gratulacje składali wspólnie Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek, Wicestarosta Adam Pieniążek oraz były Starosta Andrzej Reguła. Wydarzenie, które odbyło się w Zespole Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy, zostało zorganizowane przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZ LISTĘ WYRÓŻNIONYCH

11111114454XVI edycja konkursu ,,Ja i moje środowisko” odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu. Jedynym z jej elementów było przygotowanie w formie elektronicznej pracy pod tytułem ,,Zdrowy styl życia młodzieży" . Wśród nagród znalazła się wycieczka do Pienińskiego Parku Narodowego, ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.

W konkursie wystartowali uczniowie z jedenastu szkół. Autorzy najlepszych prac to dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5, SP nr 9 i Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Dębicy oraz ZS w Pustkowie-Osiedlu i ZS w Paszczynie. Gratulacje i nagrody dla laureatów wręczyli wspólnie Wicestarosta Powiatu Dębickiego Adam Pieniążek i Dyrektor ZS w Pustkowie-Os. Sławomir Słyś.

Laureaci konkursu:
• 1 miejsce ex aequo: Aleksandra Kliś oraz Zuzanna Barnaś, SP nr 5 w Dębicy, opiekun p. Wiesława Klisiewicz,
• 2 miejsce ex aequo: Filip Polek, ZS w Pustkowie-Osiedlu, opiekun p . Bogusława Zapart oraz Artur Ryba, ZS w Paszczynie, opiekun p. Małgorzata Tyksińska,
• 3 miejsce ex aequo: Caroline Zarzeczny, MG nr 4 w Dębicy, opiekun p. Dorota Mleczko oraz Marlena Śmietana, SP nr 9 w Dębicy, opiekun p. Irena Stawarz.

ZOBACZ NAGRODZONĄ PREZENTACJĘ

kr1940Nie brakowało uśmiechu, ale i wzruszeń podczas V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Polscy Poeci dla Małych i Dużych”. Swoje umiejętności zaprezentowały w nim dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Nagrody dla uczestników ufundowało dębickie Starostwo Powiatowe. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zespół Szkół Specjalnych oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy.


Konkurs odbył się 27 maja br. w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Młodzi recytatorzy występowali w czterech kategoriach wiekowych: wychowankowie przedszkoli, uczniowie klas I - III szkół podstawowych, klas IV – VII SP, uczniowie klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.


Występy uczestników oceniało Jury w składzie: przewodnicząca - Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Dębicy Małgorzata Gargas oraz członkowie - Dyrektor Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy Elżbieta Kłęczek i instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy Magdalena Żmuda.


O wyborze zwycięzców decydowały dobór repertuaru, interpretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA (Fot. Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy)

2569-15Konsultacje ze specjalistami w zakresie metod edukacyjno-terapeutycznych, piknik integracyjny przy dźwiękach kapeli, artystyczne popisy uczniów oraz wystawa prac dzieci i młodzieży – to kilka propozycji z jakich skorzystali dziś (16 maja br.) uczestnicy spotkania w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy. Imprezę zorganizowano z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu finansowym Powiatu Dębickiego.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

06 03Już po raz czternasty odbył się w Zespole Szkól Ekonomicznych w Dębicy II etap Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych pod hasłem „Zdrowy Styl Życia”. Konkurs, zorganizowany przez anglistki panią Agatę Wolak i panią Martę Cabaj przy współpracy z dyrekcją szkoły oraz Starostwa powiatowego w Dębicy, adresowany był do uczniów szkół średnich powiatu dębickiego, którzy wypadli jako najlepsi w eliminacjach szkolnych.

 

Celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie i pogłębianie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych, promocja zdrowego stylu życia, stworzenie uczestnikom konkursu możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy oraz pogłębienie motywacji do nauki języków obcych. Impreza corocznie objęta jest honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Dębicy, które ufundowało uczestnikom bardzo atrakcyjne nagrody.

 

Łącznie do konkursu zakwalifikowano 16 uczniów wśród których wyłoniono następujących zwycięzców:
Miejsce I: Adam Nowak z  II Liceum Ogólnokształcącego im ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
Miejsce II: Faustyna Zawojowska z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Dębicy
Miejsce III: Adrian Zuba z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy

 

ZOBACZ ZDJĘCIA
Zdjęcia udostępnione przez ZSE w Dębicy

05 03W ramach projektu realizowanego pod patronatem Starostwa Powiatowego i NSZZ Solidarność przez rzeszowski oddział IPN 8 kwietnia br. odbyło się seminarium zatytułowane „Zbrodnia wołyńska”. Złożone z dwóch części zajęcia – wykład oraz warsztaty dla nauczycieli poprowadzili mgr Artur Brożyniak pracownik IPN oraz dr Joanna Kordzikowska.

 

Projekt będzie złożony z cyklu ośmiu spotkań adresowanych głównie do nauczycieli przedmiotów humanistycznych z powiatu dębickiego. Kolejne seminaria będą poświęcone następującym zagadnieniom:
1. "Rok 1989",
2. "Losy ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego",
3. "Wrzesień 1939 - wybuch II wojny światowej - dwie okupacje",
4. "Grudzień' 70",
5. "Mała Ojczyzna - Leopold Lis - Kula. Żołnierz Niepodległej",
6. "Jak uczyć o Polskim Państwie Podziemnym" (zakres zajęć obejmuje przede wszystkim historię regionu),
7. "Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie".

 

Kolejne spotkanie, poświęcone wydarzeniom 1989 roku, odbędzie się już w czerwcu. Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest p. Aneta Kwolek – nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.

 

Zapraszamy zainteresowanych!

 

ZOBACZ ZDJĘCIA
Zdjęcia udostępnione przez Katarzynę Kyc

wilcz111254-22Wielu wzruszeń dostarczyli publiczności finaliści V edycji konkursu historycznego O Żołnierzach Wyklętych „Wilczymi Śladami”. Młodzi ludzie prezentowali dziś (19 marca br.) w Domu Kultury „Mors” zdolności wokalne i krasomówcze, dedykując swoje występy Niezłomnym Bohaterom. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu Powiatu Dębickiego.


W zmaganiach wzięli udział uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Gratulacje i nagrody dla zwycięzców wręczyli wspólnie panowie: Adam Pieniążek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego oraz Maciej Małozięć, Wiceburmistrz Dębicy. Finał konkursu uświetnił spektakl „Chcieli tylko wolnej Polski” w wykonaniu Grupy Artystycznej SAFO.


Organizatorzy i partnerzy konkursu to Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Powiat Dębicki, Miasto Dębica, Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie