Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Chcieli tylko wolnej Polski…

Chcieli tylko wolnej Polski…

InformacjeKulturaOświataInne

Podniosła atmosfera towarzyszyła dzisiejszej (10 stycznia br.) uroczystości wręczenia patentów oficerskich oraz pośmiertnych aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe rodzinom Bohaterów Polski Podziemnej, którzy zostali zamordowani we Wrocławiu 27 listopada 1948 r.

Patenty i awanse przyznano: śp. Władysławowi Ciskowi ps. „Rom” (żołnierz Bazy AK w Budapeszcie), śp. Stanisławowi Dydzie ps. „Steinert” (dowódca plutonu dywersyjnego Obwodu AK Dębica), śp. Ludwikowi Marszałkowi ps. „Zbroja” (komendant Obwodu AK Dębica) oraz śp. Janowi Klamutowi ps. „Górski” (oficer Obwodu AK Dębica).

Wydarzenie stało się również okazją do podsumowania Międzywojewódzkiego Konkursu „Chcieliśmy tylko wolnej Polski” pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Uroczystość, zorganizowana m.in. przez IPN we Wrocławiu i dębicki Urząd Miejski, odbyła się w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy.