Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dębiccy Sybiracy uczcili swój dzień Marszem Pamięci

Dębiccy Sybiracy uczcili swój dzień Marszem Pamięci

Kultura

Uroczystą Mszą świętą w intencji zmarłych i żyjących Sybiraków w Kościele pw. Św. Jadwigi w Dębicy, Marszem Pamięci ze świątyni do dębickiego Cmentarza Wojskowego oraz Apelem Pamięci i wspólną modlitwą nad mogiłami uczczono wczoraj Dzień Sybiraka w Dębicy.

Podczas uroczystości Powiat Dębicki reprezentował wicestarosta Adam Pieniążek, który w geście szacunku dla ofiar Golgoty Wschodu złożył wiązankę kwiatów.

Jednym z ważnych punktów wydarzenia było umieszczenie urny z ziemią z Cmentarza Wojennego w Miednoje w krypcie Symbolicznego Grobu Sybiraka w Dębicy.