Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Policja

Pilicja

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
39-200 Dębica ul. Chłodnicza 20
Pogotowie Policji    997    całodobowo
Centrala 14-6706399    całodobowo
Oficer Dyżurny 14-6706310 , tel.kom. 510 997 329

Komisariat Policji w Brzostku
39-230 Brzostek ul. Mickiewicza 10
14 68 30 997
14 67 06 371

Komisariat Policji w Pilźnie
39-220 Pilzno ul. Bujnowskiego 31
14 67 06 374

Posterunek Policji w Żyrakowie
29-204 Żyraków 139
14 67 06 376

Posterunek Policji w Czarnej
39-215 Czarna ul. Konarskiego 27
14 67 06 372

Komisariat Policji w Brzeźnicy
39-207 Brzeźnica ul.Dębicka 23
14 67 06 375