Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Program współpracy

Współpraca

 

Program Współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

PROGRAM WSPÓŁPRACY 2022

PROGRAM WSPÓŁPRACY 2023

PROGRAM WSPÓŁPRACY 2024