Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Miasto i Gmina Pilzno

Urząd Miejski w Pilźnie

ul. Rynek 6
39-220 Pilzno

tel. 14 672 10 36, 14 680 77 20

fax 14 672 24 91

www.pilzno.um.gov.pl
e-mail: sekretariat@gminapilzno.pl 

 

Pilzno posiada bogatą historię i prawa miejskie od 3 października 1354 roku, kiedy to Król Kazimierz Wielki wydał przywilej zezwalający Dobiesławowi - rycerzowi z Ziemi Sandomierskiej na lokalizację miasta na prawach niemieckich. Tym sposobem prastara osada znalazła się w gronie miast królewskich.

Najważniejszymi zabytkami Pilzna są: wzniesiony w stylu gotyckim kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, kościół klasztorny oo. Karmelitów wybudowany w 1410 roku za sprawą króla Władysława Jagiełły i pierwszego przeora klasztoru o. Filipa czy budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Gmina słynie także z akwenu w Strzegocicach, rezerwatu przyrody Słotwina oraz malowniczych plenerów, które można podziwiać z licznych wzniesień. Miłośnicy historii mogą odwiedzić cmentarze z I wojny światowej zlokalizowane w Pilźnie (nr 236 i nr 237), Słotowej (nr 235), Łękach Górnych (nr 239) i Parkoszu (nr 238). W gminie sporo jest pomników przyrody objętych szczególną ochroną takich jak: dęby, lipy, klony, graby, sosny. Drzewa te znajdują się w Lipinach, Dobrkowie, Parkoszu na terenie dawnych zabudowań dworskich, a także w Pilźnie w ogrodzie klasztornym ojców karmelitów. Przez gminę wiedzie także szlak architektury drewnianej.

W Pilźnie znajdują się również Muzeum Regionalne z licznymi eksponatami zakresu archeologii, etnografii, sztuki, historii, numizmatyki, zbiorów biograficzno – literackich oraz Muzeum Lalek z filią w Lipinach.

Pilzno od wieków wydawało i wydaje nadal wybitnych ludzi, jak: Szymon Marycjusz, Marcin Glicjusz, Sebastian Petrycy, Andrzej Józefczyk, ks. Karol Szczeklik, dr Jan Mydlarski czy prof. dr Edward Szczeklik. W Pilźnie urodził się także nestor polskich aktorów Stanisław Brudny.

Pilzno śmiało można określić mianem kolebki rzemiosła i przedsiębiorczości. Prężnie działają tutaj firmy rodzinne jak m.in.:

- PPM Taurus słynący z „golonki podkarpackiej z Pilzna” oraz innych wyrobów mięsnych, wędlin czy garmażerki

- Akpil, czy jeden z największych producentów maszyn rolniczych w Polsce

- Met-Chem jest uznanym producentem spawanych konstrukcji stalowych dla przemysłu kolejowego, maszynowego oraz rolniczego

- Omega Pilzno należy do krajowych liderów branży transportowo-spedycyjno-logistycznej

(opracowanie informacji: Urząd Miejski w Pilźnie)

Widok na Rynek w Pilźnie 

Widok na centrum Pilzna