Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dyżur z doradcą EURES

Dyżur z doradcą EURES

Informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy zaprasza w dniu 18 listopada br. w godzinach 10:00 - 14:00, na dyżur z doradcą EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Tematy spotkania:
- warunki podjęcia legalnej pracy w krajach UE i EOG,
- aktualne oferty pracy za granicą,
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Doradcy EURES to doświadczeni specjaliści świadczący usługi EURES w zakresie informowania, ukierunkowania i dopasowania ofert, zarówno na rzecz osób poszukujących pracy, jak i pracodawców, zainteresowanych europejskim rynkiem pracy. Doradcy są ekspertami posiadającymi wiedzę na temat praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii dotyczących mobilności na poziomie krajowym i transgranicznym.