Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Piotr Chęciek Starosta
Powiatu Dębickiego

Kategorie Spraw Urzędowych

  • Budowa, Przebudowa, Rozbiórka

    Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Architektury i Budownictwa

    W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - II piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 33.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • pozwolenie na budowę, rozbudowę lub rozbiórkę,
    • zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
    • wydanie dziennika budowy,
    • zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
    Zobacz więcej
  • Drogi

    Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

    W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - V piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:00 do 15:00. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 55.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • wykazy dróg, mostów i chodników,
    • przetargi na inwestycje drogowe,
    • zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
    • zezwolenie na przejazd nienormatywny.
    Zobacz więcej
  • Przewóz drogowy, Prawa jazdy, Dowody rejestracyjne

    Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Komunikacji i Transportu

    W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - I piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:00. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 14 680 31 38 – prawa jazdy, 14 680 31 40 – rejestracja pojazdów.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • rejestracja pojazdu,
    • prawo jazdy,
    • zezwolenie na odbywanie imprez powodujących utrudnienia w ruchu drogowym,
    • zezwolenie dla ośrodków szkolenia kierowców.
    Zobacz więcej
  • Gospodarka gruntami, Odrolnienia, Wywłaszczenia

    Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

    W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 – I piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 10.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
    • wywłaszczenia, zwroty nieruchomości i odszkodowania,
    • scalenia i wymiany gruntów,
    • sprzedaż oraz oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
    Zobacz więcej
  • Ewidencja gruntów, Wypisy, Wyrysy, Mapy

    Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

    W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - I piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 65.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków,
    • gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
    • usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
    • bazy danych BDOT, EGIB, GESUT.
    Zobacz więcej
  • Ochrona środowiska, Godpodarka wodna, Rolnictwo, Leśnictwo

    Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

    W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - II piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 20.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • karta wędkarska,
    • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny,
    • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
    • pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.
    Zobacz więcej
  • Edukacja

    Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Edukacji

    W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - III piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 14 680 31 91.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • ewidencja szkół i placówek niepublicznych,
    • egzaminowanie nauczycieli,
    • konkursy na dyrektorów szkół i placówek,
    • skierowanie do kształcenia specjalnego.
    Zobacz więcej
  • Kultura, Turystyka, Sport, Promocja

    Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji

    W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 – II piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 22.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej,
    • ochrona zabytków,
    • działania promocyjne,
    Zobacz więcej
  • Powiatowy rzecznik konsumentów

    Powiatowy Rzecznik Konsumentów

    W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - IV piętro budynku, od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 27.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony konsumentów,
    • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów,
    • współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
    • wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
    Zobacz więcej
  • Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego

    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy

    W razie pytań zapraszamy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy przy ul. Parkowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 - we wtorek do 16:00. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 683 40 30.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
    • odbiór wykonania przyłącza,
    • zakończenie budowy obiektu budowlanego,
    • przyczyny powstawania katastrof budowlanych.
    Zobacz więcej
  • Rynek pracy

    Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

    W razie pytań zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przy ul. Cmentarnej 20, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 14 680 91 03.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • rejestracja w urzędzie,
    • pośrednictwo pracy,
    • poradnictwo zawodowe,
    • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
    Zobacz więcej
  • Ważne dokumenty powiatu dębickiego

    Starostwo Powiatowe w Dębicy

    W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 23.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

  • Nieodpłatna pomoc prawna

    Starostwo Powiatowe w Dębicy

    Uzyskanie porady prawnej wymaga wcześniejszego ustalenia terminu wizyty pod nr telefonu 690901136. Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 11:00.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
    • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
    • nieodpłatna mediacja,
    • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych.
    Zobacz więcej
  • Pomoc rodzinie, Dofinansowanie PFRON, Orzecznictwo

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

    W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - IV piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 21.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych,
    • umieszczanie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym skierowanych osób,
    • prowadzenie mieszkań chronionych,
    • pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
    Zobacz więcej
  • Organizacje pozarządowe

    Starostwo Powiatowe w Dębicy

    W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 14 680 31 22, 14 680 31 14.

    Jakie sprawy możesz załatwić:

    • stowarzyszenia w powiecie,
    • stowarzyszenia zwykłe,
    • kluby sportowe,
    • uczniowskie kluby sportowe.
    Zobacz więcej
Liczba ludności
powiatu
135 tysięcy
Powierzchnia
776 km2
Budżet
na 2021 rok
146 mln zł
Budżet
na 1 mieszkańca
1081