Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Jesteś rolnikiem? Możesz otrzymać 1,5 tys. zł na sprzęt komputerowy dla twoich dzieci

Jesteś rolnikiem? Możesz otrzymać 1,5 tys. zł na sprzęt komputerowy dla twoich dzieci

InformacjeInne

Każda rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym (przed ukończeniem 18. roku życia), może ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. 

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat, nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku, w celu potwierdzenia dochodu, należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany w okresie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy można znaleźć na stronie internetowej ARiMR